Kadra

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych

Dyrektor

mgr inż.  Izabela Żukowska

Wicedyrektor

mgr Anna Lewicka

Wicedyrektor

mgr Grzegorz Fornalik

 

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Zaleska-Kujda

Biblioteka

mgr Halina Chowałko
mgr Maria Prus

Religia

mgr Aleksander Hasiak
mgr Sebastian Bem

Język polski

mgr Jolanta Kręcichwost
mgr Beata Kulik
mgr Ewa Roguska

Język angielski

mgr Lidia Gutowska-Raszczuk
mgr Dawid Kubica
mgr inż. Grzegorz Stępniowski

Język niemiecki

mgr Małgorzata Wołoszczuk

Matematyka

mgr Anna Lewicka
mgr Iwona Radecka
mgr Agnieszka Skowrońska

Historia/Wos

mgr Marta Kufieta
mgr Magdalena Kruk-Cieślik

Wiedza o kulturze

mgr Ewa Roguska

Biologia

mgr Angelika Bartoszek- Koza

Geografia

mgr Elwira Machaczek- Antkowicz
mgr Katarzyna Michalska-Hasiak

Fizyka

mgr Sławomir Bubel

Chemia

mgr inż. Magdalena Broszkiewicz
mgr inż. Izabela Żukowska

Informatyka

mgr Sławomir Bubel
mgr Agnieszka Skowrońska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Angelika Bartoszek- Koza

Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Fornalik
mgr Mirosław Lizner
mgr Katarzyna Michalska-Hasiak
mgr Katarzyna Grygorowicz
mgr Marcelina Dykta

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Katarzyna Kowalska
mgr inż. Magdalena Broszkiewicz
mgr inż. Jolanta Pawełek

Przedmioty zawodowe spożywcze

mgr inż. Violetta Ceglarek
mgr inż. Katarzyna Kocierz
mgr inż. Andrzej Radecki
mgr inż. Magdalena Broszkiewicz

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr inż. Helena Ćwiek
mgr inż. Jolanta Pawełek
mgr inż. Grzegorz Stępniowski
mgr inż. Ewa Szablewska
mgr inż. arch. Ewa Matras
mgr inż. Izabela Żukowska
mgr Aneta Rajtakowska

Przedmioty zawodowe geodezyjne

mgr inż. Piotr Magiera

Przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

mgr Halina Zielińska
mgr Katarzyna Kowalska

Przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Angelika Bartoszek- Koza
mgr Magdalena Kruk- Cieślik
Anna Kalisz

Praktyczna nauka zawodu

mgr inż. Andrzej Leśniewicz
Ewa Popek